Wanneer je account is geblokkeerd is het aannemelijk dat het systeem oneigenlijk gebruik van VetAgenda.nl heeft geconstateerd. Neem contact op met ons via info@vetagenda.nl voor nadere informatie.