Soort-specifieke Proefdierkunde cursus varkens

  • Start 07-10-2024
  • 1 Week
  • 969,-
  • Utrecht
  • Dierenarts

Omschrijving

Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde

De soort specifieke Proefdierkunde cursus varkens is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren waarin met varkens gewerkt wordt (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus EN een soortspecifieke cursus.

Dierproeven mogen alleen door experts worden opgezet en uitgevoerd. Daarbij moet de aantasting van het welzijn van het proefdier tot het absolute minimum worden teruggebracht. Alle dieren hebben tenslotte dezelfde intrinsieke waarde. Dit vergt kennis, deskundigheid en een juiste attitude ten opzichte van proefdieren. De Universiteit Utrecht verzorgt sinds 1986 de cursus Proefdierkunde, daarmee is dit de langstlopende en meest gegeven cursus Proefdierkunde in Europa. De cursus is door de overheid erkend. Sinds een aantal jaar worden ook verschillende soortspecifieke cursussen georganiseerd, welke (net als de basiscursus) FELASA geaccrediteerd zijn (functie A+B wanneer de basiscursus, plus een soortspecifieke cursus is gevolgd).

In de soort-specifieke Proefdierkunde cursus varkens wordt ingegaan op diersoortspecifieke kennis die relevant is bij het opzetten en uitvoeren van dierproeven waarin met deze soorten wordt gewerkt. We gaan onder andere in op welzijn, gedrag, huisvesting en voeding, en maken kennis met hanteermethoden en enkele experimentele basistechnieken.

Bijzonderheden:

De voertaal in deze cursus is Engels en Nederlands.

Omdat je tijdens de cursus met dieren werkt, is het verstandig om je te laten vaccineren tegen tetanus.

Voor medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde van de UU geldt een ander tarief, zie prijs (zodra prijs 2023 bekend is)

Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Leerdoelen van soortspecifieke cursus varkens

De leerdoelen van deze cursus zijn volgens de EC richtlijn Education and Training Framework gerelateerd aan Directive EU/2010/63 zie pagina’s 40-74 voor de leeruitkomsten

De volgende modules worden behandeld:

Core modules: 3.1 Basic and appropriate biology - theory 4 Animal care, health and management 5 Recognition of pain, suffering and distress 6.1 Humane methods of killing - theory

Function specific modules (EU function A+B): 3.2 Basic and appropriate biology – skills 7 Minimally invasive procedures without anaesthesia – theory 8 Minimally invasive procedures without anaesthesia – skills

Soortspecifieke cursus varkens is bestemd voor:

Deze cursus is geschikt voor onderzoekers die dierproeven met deze diersoort gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: de cursus Proefdierkunde is slechts een deel van de wettelijke eisen gesteld aan een ‘Artikel 9 functionaris’. Naast een certificaat van een erkende cursus Proefdierkunde (basiscursus plus soortspecifieke cursus) nodig moet je wetenschappelijk (MSc niveau) opgeleid zijn in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden.

Om te laten toetsen of er aan de wettelijke eisen is voldaan en je bevoegd bent om dierproeven op te zetten en uit te voeren, kun je contact opnemen met de Instantie voor Dierenwelzijn van je vergunninghoudende instelling. Voor meer informatie over bevoegdheid en bekwaamheid bij dierproeven, kun je kijken op de website van het 3Rs Centre en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

Locatie en datum

Begint op07-10-2024
Eindigt op11-10-2024
Cursusduur1 Week
Prijs€ 969,- (excl. btw)
Sector(en)Dierenarts
Vakgebied(en)Anesthesie, Chirurgie, Forensische Diergeneeskunde, Immunologie, Interne geneeskunde, Laboratorium, Urologie
Differentiatie(s)Landbouwhuisdieren
BedrijfOnderwijs voor Professionals Diergeneeskunde
LocatieKliniek voor landbouwhuisdieren - Martinus G. de Bruin gebouw
AdresYalelaan 7
3584CL Utrecht
Nederland
Telefoon0634146737
Websitehttps://www.uu.nl/dgk/ovp
Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde
Yalelaan 7
3584CL Utrecht
Nederland