Proefdierkunde - basiscursus plus soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn

  • Start 16-09-2024
  • 2,5 Weken
  • 2.150,-
  • Utrecht
  • Dierenarts

Omschrijving

Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde

De cursus Proefdierkunde is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus en een soortspecifieke cursus.

Dierproeven mogen alleen door experts worden opgezet en uitgevoerd. Daarbij moet de aantasting van het welzijn van het proefdier tot het absolute minimum worden teruggebracht. Alle dieren hebben tenslotte dezelfde intrinsieke waarde. Dit vergt kennis, deskundigheid en een juiste attitude ten opzichte van proefdieren. De Universiteit Utrecht verzorgt sinds 1986 de cursus Proefdierkunde. Daarmee is dit de langstlopende en meest gegeven cursus Proefdierkunde in Europa. De cursus is door de overheid erkend en sinds april 2019 FELASA geaccrediteerd (functie A+B wanneer de basiscursus, plus een soortspecifieke cursus is gevolgd). In de cursus Proefdierkunde wordt ingegaan op onder andere de 3 V’s (vervanging, vermindering, verfijning), welke centraal staan bij het opzetten en uitvoeren van dierproeven. Ook wet- en regelgeving omtrent dierproeven, ethiek, dierenwelzijn, proefopzet en meer komen aan bod.

Bijzonderheden

  • Deze cursus wordt aangeboden in het Engels.
  • Omdat je tijdens de cursus met dieren werkt, is het verstandig om je te laten vaccineren tegen tetanus.
  • Voor medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde van de UU geldt een ander tarief, zie ‘Aanmelden’.
  • De studieduur bedraagt ca. 80 uur, verspreid over 2,5 week. Deelname aan alle onderdelen is verplicht.
  • De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn volgens de EC richtlijn Education and Training Framework gerelateerd aan Directive EU/2010/63 (zie pagina’s 40-74 voor de leeruitkomsten).

Doelgroep

De cursus Proefdierkunde is geschikt voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren. Let op: de cursus is slechts een deel van de wettelijke eisen gesteld aan een ‘Artikel 9 functionaris’. Naast de certificaten van een erkende cursus Proefdierkunde (basiscursus plus soortspecifieke cursus) moet je wetenschappelijk (MSc niveau) opgeleid zijn in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden.

Locatie en datum

Begint op16-09-2024
Eindigt op03-10-2024
Cursusduur2,5 Weken
Prijs€ 2.150,- (excl. btw)
Sector(en)Dierenarts
Vakgebied(en)Anesthesie, Chirurgie, Forensische Diergeneeskunde, Immunologie, Interne geneeskunde, Laboratorium, Urologie
Differentiatie(s)Gezelschapsdieren, Paard, Landbouwhuisdieren
BedrijfOnderwijs voor Professionals Diergeneeskunde
LocatieUtrecht Science Park
AdresYalelaan
3584 CL Utrecht
Nederland
Telefoon0634146737
Websitehttps://www.uu.nl/dgk/ovp
Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde
Yalelaan
3584 CL Utrecht
Nederland