Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

  • 1 Dagdeel
  • 175,-
  • Online
  • Dierenarts

Omschrijving

Onderwijs voor Professionals Diergeneeskunde

Deze E-module gaat over meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee. De module is opgezet vanuit het perspectief van de praktiserende dierenarts en bevat daarom zoveel mogelijk casussen waarmee hij/zij mee geconfronteerd kan worden. Praktiserende dierenartsen spelen zowel bij de monitoring/surveillance van diverse meldingsplichtige aandoeningen als bij de aanpak en bestrijding van deze aandoeningen een belangrijk rol. De aandoeningen hebben, afgezien van de effecten voor de diergezondheid, vaak de nodige impact op het nationale of zelfs internationale handelsverkeer en kunnen ook een enorme maatschappelijke impact hebben. Het is daarom belangrijk dat praktiserende dierenartsen op de hoogte zijn van de klinische verschijnselen, welke mogelijkheden ze hebben voor aanvullende diagnostiek en wat hun rol is in de aanpak van deze aandoeningen door de betrokken overheidsinstanties, alhoewel ze de aandoeningen in een aantal gevallen zelden of nooit zullen zien.

De module start met een introductie over de regelgeving en daarna worden de verschillende aandoeningen behandeld. In de regel wordt de inhoudelijke informatie over de aandoening voorafgegaan door een beschrijving van de impact die de aandoening heeft gehad of kan hebben. Daarna volgt een inhoudelijk overzicht met algemene informatie over de aandoening, waaronder bijvoorbeeld de klinische verschijnselen bij individuele dieren en observaties in het koppel. Vervolgens wordt vermeld welke stappen er dan doorlopen (moeten) worden en wat de rol van de praktiserende dierenarts daarbij is.

Leerdoelen

  • Kennismaken of opfrissen van de Europese wetgeving en systematiek ten aanzien van meldingsplichtige dierziekten
  • Kennismaken of opfrissen van de pathofysiologie, de verschijnselen en het voorgeschreven plan van aanpak van de voor Nederland meest relevante meldingsplichtige dierziekten
  • Het vergroten van de herkenning van verschijnselen van voor Nederland relevante meldingsplichtige dierziekten
  • Kunnen uitleggen wat de effecten zijn van het optreden van meldingsplichtige dierziekten en positieve testuitslagen aan betrokken veehouders
  • Nadenken over het eigen handelen bij verdenkingen van meldingsplichtige dierziekten

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor praktiserende dierenartsen die te maken krijgen met meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee.

Locatie en datum

Cursusduur1 Dagdeel
Prijs€ 175,- (excl. btw)
Sector(en)Dierenarts
Vakgebied(en)Infectieziekten
Differentiatie(s)Landbouwhuisdieren
Accreditatie
PE-Veterinair (NL)(4 punten)
BedrijfOnderwijs voor Professionals Diergeneeskunde
LocatieOnline
Telefoon0634146737
Websitehttps://www.uu.nl/dgk/ovp